PL
Coverholder at Lloyd's
O nas

CEU zajmuje się świadczeniem usług w zakresie ubezpieczeń i jest coverholderem Lloyd’s w Polsce. Oznacza to, że jest autoryzowanym i zarejestrowanym przez Lloyd’s pośrednikiem ubezpieczeniowym uprawnionym do występowania w zakresie oceny ryzyka i zawierania umów ubezpieczenia w imieniu syndykatów członkowskich Lloyd’s.

CEU zarejestrowana jest w Society of Lloyd’s, jako Lloyd’s coverholder po nr 110270THR, działalność CEU regulowana jest przez Lloyd’s oraz podlega nadzorowi Lloyd’s Polska reprezentowanej przez Generalnego Przedstawiciela.

Na mocy udzielonych przez syndykaty pełnomocnictw CEU uprawnione jest do prowadzenia sprzedaży określonych produktów Lloyd’s.  Ponadto CEU zarejestrowana jest w Rejestrze Agentów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wartościami dodanymi jakie CEU oferuje swoim klientom są wyjątkowe ubezpieczenia łączące możliwie najszerszą ochronę z wysokiej jakości obsługą. Współpracujemy z instytucją zapewniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa finansowego, stabilność a równocześnie innowacyjne rozwiązania.

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z.o. o.
Lloyd’s Coverholder
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 332 58 99