PL
Coverholder at Lloyd's
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Mając na uwadze poszanowanie prywatności Użytkowników odwiedzających stron internetową CEU sp. z o.o. dokładamy najwyższej staranności, aby ich dane osobowe przetwarzane byłby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową CEU sp. z o.o. w przypadku umieszczenia na stronie internetowej CEU odnośnika do innej strony lub stron WWW, CEU nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności obowiązujące na tych stronach.

Zalecamy zapoznanie się z polityka prywatności obowiązującą na tych stronach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową CEU sp. z o.o. jest CEU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Kontakt z Administratorem: CEU sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 332 58 99, email: biuro@ceu.com.pl

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk email: lukasz.onysyk@auraco.pl

CEL I ZAKRES PRZETWARZANNIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Administratora danych osobowych i współpracą biznesową, w tym w celach marketingowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)). Podanie Twoich danych osobowych ww. celach jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, np. dostawcom usług IT. Inni odbiorcy mogą przetwarzania dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem oraz wyłącznie według jego wytycznych. Administrator będzie udostępniać dane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mogą być przesłane przez Ciebie innemu administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.


 • ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Administrator stosuje środki niezbędne dla odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnego przetwarzanych danych osobowych.

  POLITYKA COOKIES
  Na naszej stronie internetowej, wykorzystywane są pliki cookies. Wszelkie informacje dotyczące plików cookies oraz ich użytkowania znaleźć można pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

   

  CEU Logo
  Coverholder at Lloyd's
  CEU SP. z o. o.
  Lloyd’s Coverholder
  tel. +48 22 332 58 99
  Ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa