PL
Coverholder at Lloyd's
Lloyd's

Lloyd’s Insurance Company S.A. jest filią Society of Lloyd’s powstałą w Belgii. Lloyd’s Insurance Company S.A. został upoważniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Lloyd’s Insurance Company S.A. został upoważniony przez Narodowy Bank Belgii oraz znajduje się pod jego nadzorem.

Lloyd’s jest światowym specjalistycznym rynkiem ubezpieczeń i reasekuracji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni wieków, Lloyd’s stanowi fundament branży ubezpieczeniowej i jej przyszłością. Prowadzony przez wyspecjalizowanych ubezpieczycieli i brokerów, którzy zasięgiem obejmują ponad 200 terytoriów, Lloyd’s tworzy podstawowe, złożone i krytyczne ubezpieczenia potrzebne dla gwarancji postępu ludzkości.

Wspierany jest przez zróżnicowany kapitał światowy, co przekłada się także na doskonałe oceny rentowności, Lloyd’s współpracuje z siecią globalną w celu rozwoju ubezpieczeniowego świata – budując odporność przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności, jak również wzmacniając światowy wzrost gospodarczy.

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z.o. o.
Lloyd’s Coverholder
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 332 58 99