PL
Coverholder at Lloyd's
Lloyd's

Dzieje Lloyd’s rozpoczęły się ponad 300 lat temu w kawiarni Edwarda Lloyda, gdzie właściciele statków mogli spotkać się z zamożnymi osobami skłonnymi zapewnić kapitał potrzebny do ich ubezpieczenia. Na przestrzeni lat Lloyd’s przerodził się z ubezpieczyciela morskiego w wiodący rynek specjalistycznych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, gdzie ubezpiecza się ryzyka należące do największych, najbardziej złożonych i najbardziej unikalnych na świecie.

Dziś Lloyd’s nadal jest rynkiem bezpośredniego, osobistego kontaktu, z całym dynamizmem i nowatorstwem, jakie się z tym wiążą. Jak każdy rynek, jest on miejscem spotkań tych, którzy mają coś do sprzedania — czyli underwriterów, skupionych w syndykaty, oferujących swoją ochronę ubezpieczeniową — z tymi, którzy chcą coś kupić — klientami, poszukującymi takiej ochrony za pośrednictwem reprezentujących ich brokerów Lloyd’s. Źródłem siły Lloyd’s jest różnorodność agencji zarządzających, prowadzących działalność na tym rynku, wspieranych przez kapitał pochodzący z różnorodnych źródeł na całym świecie.

W przeciwieństwie do większości marek ubezpieczeniowych, Lloyd's nie posiada statusu spółki, jest rynkiem, w ramach którego działają członkowie Lloyd's, skupieni w syndykatach. Łącznie syndykaty Lloyd’s stanowią największy na świecie specjalistyczny rynek ubezpieczeń i reasekuracji. Według stanu z 31 grudnia 2009r., rynek Lloyd’s obejmował 52 agencje zarządzające i 84 syndykaty o łącznym przypisie składki na poziomie 22 miliardów GBP. Jednakże ważniejsza niż sama wielkość tego rynku jest rozległość i głębia wiedzy fachowej oraz doświadczenia brokerów i underwriterów skupionych pod jednym dachem w Lloyd’s. Dlatego właśnie to Lloyd’s często jako pierwszy ubezpiecza nowe, niezwykłe i złożone rodzaje ryzyka. Oceany ani inne przeszkody naturalne czy granice państwowe nie stanowią bariery dla ryzyka — a co za tym idzie, dla rynku Lloyd’s. z jego globalnym zasięgiem idzie w parze lokalna wiedza.

Lloyd’s prowadzi działalność w ponad 200 krajach. Posiada 80 licencji, które wraz z siecią lokalnych przedstawicielstw zapewniają dostęp do szerokiej gamy rynków ubezpieczeniowych, od najmniejszych do największych.

Lloyd’s jest od niedawna obecny także w Polsce poprzez swój oddział, Lloyd’s Polska Sp. z o. o. wraz z powstającą siecią coverholderów (takich jak CEU Sp. z o. o.) stworzy on w przyszłości pełną strukturę oddziału Lloyd’s na polskim rynku.

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z o. o.
Lloyd’s Coverholder
tel. +48 22 305 89 90
Ul. Renesansowa 7A
01-905 Warszawa