PL
Coverholder at Lloyd's
> Lloyd's
Dzieje Lloyd's rozpoczęły się ponad 300 lat temu w kawiarni Edwarda Lloyda, gdzie właściciele statków mogli spotkać się z zamożnymi osobami skłonnymi zapewnić kapitał potrzebny do ich ubezpieczenia. Na przestrzeni lat Lloyd’s przerodził się z ubezpieczyciela morskiego w wiodący rynek specjalistycznych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, gdzie ubezpiecza się ryzyka należące do największych...
zobacz więcej »
> Produkty
Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia zabezpieczenie finansowe w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. To wyjątkowe na polskim rynku ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów, którym zależy na utrzymaniu stabilności i niezależności finansowej oraz na najwyższych standardach obsługi
zobacz więcej »
> O nas
Misją CEU jest dostarczenie Klientowi jak najlepszego ubezpieczenia wraz najwyższej jakości obsługą. Właśnie dlatego proponujemy Państwu specjalnie wynegocjowane ubezpieczenia najstarszej i najbardziej stabilnej europejskiej instytucji ubezpieczeniowej - Lloyd’s. Nasze ubezpieczenia zapewniają wyjątkowo szeroki zakres ochrony oraz wyjątkowo wysokie odszkodowania...
zobacz więcej »
Brexit Transfer

Lloyd’s is proposing to transfer certain EEA insurance policies to Lloyd’s Brussels. The proposed transfer will not change terms and conditions of any policy, except that Lloyd’s Brussels will become the insurer and Data Controller in respect of the transferred policies.

Further information about the proposal (including whether it could affect your pre-transfer position), which policies are transferring, your rights and what you need to do can be found at lloyds.com/brexittransfer.

Finansowanie UE

CEU Sp. z o. o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Innowacyjna gospodarka - Narodowa strategi spójnościCEU LogoUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego

DOTACJE NA INNOWACJE

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z o. o.
Lloyd’s Coverholder
tel. +48 22 305 89 90
Ul. Renesansowa 7A
01-905 Warszawa