PL
Coverholder at Lloyd's
Współpraca: szkolenia

Szkolenia

W celu ułatwienia rozpoczęcia sprzedaży naszych produktów organizujemy szkolenia, w trakcie których przekazujemy wiedzę o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s, szczegółowo omawiamy zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez nasze produkty oraz przekazujemy wiedzę o tym, jak i komu można oferować nasze produkty. Część szkolenia jest prowadzona w formie warsztatowej, w trakcie której omawiamy funkcjonowanie systemu informatycznego do zawierania umów ubezpieczenia oraz ćwiczymy praktyczne umiejętności posługiwania się systemem. Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych underwriterów Lloyd’s oraz naszych najlepszych sprzedawców.

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z.o. o.
Lloyd’s Coverholder
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 332 58 99