PL
Coverholder at Lloyd's
Współpraca: jak zacząć
WSPÓŁPRACA
Jak nawiązać z nami współpracę?
Szkolenia
Kontakt

Jak nawiązać z nami współpracę?

Nieustannie działamy na rzecz rozwoju sieci dystrybucyjnej. W sprawach dotyczących współpracy zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 22 305 89 90
email: biuro@ceu.com.pl

W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi naszych klientów zachęcamy do współpracy wyłącznie:

  • Agentów ubezpieczeniowych wpisanych do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzących aktywną sprzedaż ubezpieczeń
  • Brokerów ubezpieczeniowych, wpisanych do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej
CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z.o. o.
Lloyd’s Coverholder
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 332 58 99