PL
Coverholder at Lloyd's
Ubezpieczenie dochodów
Kontakt
Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU LLOYD'S

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia zabezpieczenie finansowe w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania ubezpieczonego zawodu, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. To wyjątkowe na polskim rynku ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów, którym zależy na utrzymaniu stabilności i niezależności finansowej oraz na najwyższych standardach obsługi.

Ubezpieczenie Utraty Dochodu zostało stworzone z myślą o osobach, które:

 • prowadzą własną działalność
 • są zatrudnione na kontrakcie
 • wykonują wolny zawód
 • są zatrudnione na umowę o pracę

Ubezpieczenie gwarantuje :

 • Wypłatę comiesięcznego świadczenia nawet przez okres 60 miesięcy
 • Swobodne kształtowanie sum ubezpieczenia, okresów odszkodowawczych oraz zakresu ubezpieczenia
 • Dowolne dobieranie dodatkowych elementów ochrony ubezpieczeniowej, aby dopasować produkt do swoich potrzeb
 • Uproszczoną procedurę zawarcia ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie przychodu, zatem również wszystkich kosztów stałych oraz inwestycji związanych z prowadzeniem własnej działalności
 • Ochronę ubezpieczeniową uruchamianą natychmiast po zapłacie składki lub 1 raty składki
 • Ochronę na całym świecie

 

Kontakt

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z o. o.
Lloyd’s Coverholder
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 332 58 99