PL
Coverholder at Lloyd's
Ubezpieczenie HIV/WZW

Ubezpieczenie HIV/WZW

Ubezpieczenie HIV/WZW dedykowane jest dla osób, które przy wykonywaniu swojej pracy narażone są na ryzyko zarażenia się wirusem HIV lub WZW:

 • Lekarzy
 • Pielęgniarek, położnych
 • Osób wykonujących czynności pomocnicze, tj.:
  • Utrzymanie czystości,
  • Czynności pielęgniarskie,
  • Rehabilitację,
  • Opiekę nad pacjentem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • Koszty konsultacji medycznych oraz badań na obecność HIV/WZW w przypadku ekspozycji podczas wykonywania zawodu zedycznego lub czynności pomocniczych, maksymalnie 5 000 PLN
 • Koszty kuracji antyretrowirusowej, maksymalnie 10 000 PLN
 • Świadczenia w przypadku zakażenia wirusem HIV do 300 000 PLN, natomiast przy zakażeniu wirusem WZW maksymalnie 100 000 PLN

Wysokość sumy ubezpieczenia uzależniona jest od wybranej opcji: basic, standard lub premium. Roczna składka już od 100 PLN!

Rodzaj świadczenia WYSOKOŚĆ SUMY UBEZPIECZENIA
basic standard premium
Konsultacje medyczne i badania na obecność HIV/WZW 2 000 PLN 3 000 PLN 5 000 PLN
Koszt kuracji antyretrowirusowej 3 000 PLN 5 000 PLN 10 000 PLN
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 25 000 PLN 100 000 PLN 300 000 PLN
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 15 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN

 

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z.o. o.
Lloyd’s Coverholder
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 332 58 99