PL
Coverholder at Lloyd's
FAQ
FAQ
  • Kim jest CEU Sp. z o.o.?
    CEU Sp. z o.o. jest podmiotem prawa polskiego, pośrednikiem ubezpieczeniowym zarejestrowanym i regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, mającym siedzibę w Polsce. Jednocześnie, CEU jest także coverholderem Lloyd’s — autoryzowanym i zarejestrowanym przez Lloyd’s pośrednikiem ubezpieczeniowym, uprawnionym przez Lloyd's do występowania w zakresie oceny ryzyka i zawierania umów ubezpieczenia w imieniu jego syndykatów członkowskich na rynku polskim. Głównym obszarem zainteresowania CEU są produkty z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla klientów indywidualnych - czy to osób prywatnych, czy też osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
CEU Logo
Coverholder at Lloyd's
CEU SP. z o. o.
Lloyd’s Coverholder
tel. +48 22 305 89 90
Ul. Renesansowa 7A
01-905 Warszawa